Promocje
WARSZTATY MODELINGOWE   (Ty + Przyjaciółka)
WARSZTATY MODELINGOWE (Ty + Przyjaciółka)

6 120,00 zł

Cena regularna: 6 800,00 zł

Najniższa cena: 6 800,00 zł
szt.
Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego AVANT PRODUCTIONS & RECORDS SPÓŁKA Z O. O.

 §1. Postanowienia ogólne

 

  1.Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez firmę AVANT PRODUCTIONS & RECORDS SPÓŁKA Z O. O., z siedzibą przy ul. Obozowej 20/107, 01-161 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000821201, posiadającą numer NIP 5272917152 oraz REGON 385305959 -  „Sprzedawca”

 

    2.Definicje użyte w Regulaminie:

 

 1. a) Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcęza pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.avantschool.pl

 

 1. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa towary lub usługi w ramach sklepu internetowego;

 

 1. c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramachsklepu internetowego w ramach czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. d) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego;

 

 1. e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

3.Klient dokonujący zakupów w Sklepie internetowym powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz potwierdzić jego zaakceptowanie poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka na stronie Sklepu Internetowego . 

  §2. Zamówienia:

 

1.Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru lub usługi na warunkach podanych przez Sprzedawcę.

 

2.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.avantschool.pl lub poczty elektronicznej.

 

3.Sprzedawca za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwia Klientom korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci składania ofert kupna towarów lub usług oraz zawierania umów sprzedaży.

 

 1. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez obsługę Sklepu internetowego przyjęcia zamówieniado realizacji. Potwierdzenie to następuje w formie wiadomości e-mail po sprawdzeniu dostępności towarów lub usług wymienionych w zamówieniu złożonym przez

 

    5.Przedmiotem zamówienia może być każdy dostępny w sklepie internetowym towar lub usługa

 

    6.Zamówienia są realizowane w kolejności ich wpływu.

 §3. Ceny i płatności

 

    1.Ceny towarów lub usług w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Informacja o kosztach wysyłki zostanie podana Klientowi przy składaniu zamówienia.

 

    2.Klient może dokonać płatności za zamówione towary w następujący sposób:

 

 1. a) przelewem na konto bankowe sklepu internetowego,

 

 1. b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dostępnych na stronie internetowej sklepu,

 

3.Towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez sklep internetowy potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.

 

4.Regulamin systemu płatności elektronicznych realizowanych przez operatora zewnętrznego znajduje się na stronie internetowej Sklepu internetowego.

  §4. Dostawa i realizacja:

 

1.Dostawa towarów realizowana jest na terenie Polski.

 

2.Realizacja usług odbywa się w trybie określonym odrębnym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 1. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie w zależności od wybranej formy dostawy oraz ilości zamówionych towarów.

 

    4.Przewidywany czas dostawy to 2-5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy.

 

    5.Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w jak najkrótszym czasie.

 

 1. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w momencie odbioru towaru.

 

      7.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

  §5. Zwroty i reklamacje:

 

1.Konsument  ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru lub zrealizowania usługi, za wyjątkami przewidzianymi w niniejszym paragrafie. .

 

2.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3.Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni nie przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do umowy o świadczenie usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgodą Konsumenta, wyrażoną poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka na stronie internetowej Sklepu internetowego, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia usługi, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy,.

 

         

 1. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar w stanie nienaruszonym w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 

   5.Sklep internetowy dokonuje zwrotu ceny towaru na wskazane przez Konsumenta konto bankowe. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych kosztów.

 

6.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi  towary wolne od wad. Sprzedawca nie udziela we własnym zakresie gwarancji na towary dystrybuowane w Sklepie internetowym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów z tytułu rękojmi określone są w przepisach Kodeksu cywilnego.

 

 1. Reklamacje dotyczące jakości towaru lub realizacji zamówienia należy zgłaszać sklepowi internetowemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 8.Sklep internetowy rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

  §6. Ochrona danych osobowych:

 

     1.Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego jest firma AVANT PRODUCTIONS & RECORDS SPÓŁKA Z O. O.

 

      2.Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO oraz polskim prawem. Dane osobowe klientów zbierane są w następujących celach :

- zawierania i realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym,

 -umożliwienie dochodzenia ewentualnych roszczeń,

- podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Dane Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowania wyżej wymienionychcelów

 

 1. Dane osobowe Klientów moga być przekazywane wyłącznie :

 

-firmom kurierskim i pocztowym,

- podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 -dostawcom rozwiązań informatycznych.

 

 

 5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania niezbędnych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

 

6.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich poprawiania, zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania, oraz usunęcia danych osobowych.

 

Klientowi przysługuje prawoskargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danyuch osobowych.

 §7. Postanowienia końcowe:

 

   1.Regulamin sklepu internetowego wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu (tj.  2023r).

 

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

        Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia. W przypadku przyjęcie do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, obowiązuje regulamin aktualny w momencie zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

 

     3.Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego.

 

 1. Umowy zawierane ze Sprzedawcą podlegają przepisom prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl